Bidrag til garantifonden i 2019

Vardia er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. I 2019 har Finanstilsynet har besluttet, at der opkræves et gebyr på 40 kr. pr. police på motorforsikringer, familieforsikringer og husforsikringer.

Hvis du har én eller flere af disse forsikringer, vil bidraget fremgå af din opkrævning i 2019.

Hvad er garantifonden?

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er en selvejende dansk institution, der er reguleret ved lov. Finanstilsynet fører tilsyn med fonden.

Garantifonden blev oprettet i 2003, fordi forsikringstagere og skadelidte i forsikringsselskabet Plus Forsikring A/S pludselig stod uden forsikringsdækning, da selskabet gik konkurs. Med etableringen af fonden blev det især inden for forbrugerforsikringer, som fx motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-og ulykkesforsikringer, sikret, at fonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning til forsikringstagere og de sikrede.

Klik her for at læse mere om garantifonden
Image