FOREBYG BRAND I BOLIGEN

Rygning er den hyppigste årsag til dødsbrand i hjemmet
Ryg aldrig i sengen. Døs aldrig hen i lænestolen eller sofaen med en cigar eller cigaret i hånden. Hav altid store og dybe askebægre, og tøm dem aldrig, før asken er helt kold, og der ingen gløder er tilbage.

Kilde: www.bolius.dk

Alt el-udstyr udvikler varme
Sluk altid for eludstyr ved stikkontakter efter brug, også for lamper, strygejern og fjernsyn. Sluk elektriske varmetæpper og -puder, inden du lægger dig til at sove. Det bedste er at hive stikket ud.

Tildæk aldrig elektriske varmeovne og brug dem ikke til tørring af tøj o.l. Undgå beskadigede ledninger og løse forbindelser.

Anbring aldrig aviser, vaser eller lignende oven på tv-apparater.

Hold altid opsyn med komfurets tændte blus.

Frituregryder og stegepander kan selvantænde — og en glemt brødrister kan antænde en køkkenrulle. Sluk for el-udstyr som f.eks. kaffemaskinen straks efter brug.

Levende lys
Stearinlys skal anbringes i stager af ubrændbart materiale, som placeres i god afstand til brændbare materialer. Brug selvslukkende lys i juledekorationer og sørg for at slukke alle levende lys, når et rum forlades.

Røgalarmer er en god investering
Installer røgalarmer, så ilden opdages hurtigst muligt. Se mere om røgalarmer og placering.

Affald
Undersøgelser viser, at ud af de 2.216 forsikringsanmeldte brande i store beboelsesejendomme i 1999 var omkring 40 pct. påsatte. Brandene er med til at skabe stor utryghed blandt beboerne, der efter en brand ofte frygter, at det kan ske igen.

Uaflåste døre til lofter og kælderrum, containere placeret tæt op ad huse og bagtrapper, er nogle af grundene til, at der er så mange påsatte brande. Ofte tiltrækker rodede ejendomme og åbne døre brandstiftere, der hvert år forårsager store materielle skader. Sørg derfor for at fjerne affald (bl.a. aviser, reklamer etc.) fra trapper og gårde.

Kilde: https://beredskab.dk/brand/forebyggelse-af-brand/