Nedlagt landbrug

Forsikringen dækker skader på dit nedlagte landbrug som følge af f.eks. brand, storm, hærværk og brud på glas og sanitet. Derudover dækker forsikringen husejeransvar og retshjælp.

Forsikringen dækker både dit hus, samt andre bygninger på matriklen som f.eks. udhus og garage. Derudover indeholder forsikringen som standard dækning for skader på skjulte rør, stikledninger og varmekabler.

Bedste pris

Vardia har en af de bedste priser på markedet på forsikringer for nedlagt landbrug

Dækker til nyværdi

Forsikringen dækker til nyværdi på hovedhuset med undtagelse af få områder med afskrivning

Tilvalgsdækninger

Hos Vardia har du mulighed for at tilvælge dækningen svamp, insekt og råd på din forsikring

Betaling

Vi tilbyder både månedsvis og helårlig betaling. Månedsvis betaling er gebyrfri hos Vardia

Tilvalgsdækning