SommerHusforsikring

Sommerhusforsikringen dækker skader på dit sommerhus som følge af f.eks. brand, storm, hærværk og brud på glas og sanitet. Derudover dækker forsikringen husejeransvar og retshjælp.
Sommerhusforsikringen dækker både dit sommerhus, samt andre bygninger på matriklen som f.eks. udhus og garage.

Dækker til nyværdi

Vi dækker til nyværdi på alle bygninger med undtagelse af få områder hvor der er afskrivning

Selvrisiko på O kr

Vardia er det eneste selskab på markedet som tilbyder 0 kroner i selvrisiko på skader

Tilvalgsdækninger

Du kan vælge tilvalgsdækninger som f.eks. svamp, insekt, skjulte rør og stikledninger samt indboforsikring

Betaling

Vi tilbyder både månedsvis og helårlig betaling. Månedsvis betaling er gebyrfri hos Vardia

Sommerhusforsikring

Indboforsikring (tilvalgsdækning)

Tilvalgsdækninger