Garantifonden

INSR Insurance Group ASA samt ETU Forsikring A/S, som begge er forsikringsgiver for Vardia, er begge omfattet af den danske Garantifond for skadeforsikringsselskaber, som betyder at kundernes krav er dækket i tilfælde af selskabets konkurs.

Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

  1. Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)
  2. Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer
  3. Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
  4. Kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer
  5. Bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme
Image