1. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger


INSR Insurance Group ASA
Organisations nummer 994 288 962
Haakon VII’s gate 2
0161 Oslo, Norge.

ETU Forsikring A/S
Hærvejen 8
6230 Rødekro
Danmark

2. Hvad bruges dine oplysninger til og på hvilket grundlag


Vi bruger dine personoplysninger, idet omfang de er nødvendige for at tilbyde, oprette og administrere forsikringer samt skadebehandle. Oplysningerne bliver også brugt i overensstemmelse med gældende lovgivning til analyser, produktudvikling, kvalitetssikring, markedsføring og rådgivning.
Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag.
Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

Dit samtykke som kunde hos INSR eller ETU.
Behandlingen er nødvendige for at opfylde en forsikringsaftale som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en forsikringsaftale.
Konsekvensen ved ikke at afgive disse oplysninger vil være at vi ikke kan tilbyde og opretholde en forsikringsaftale med dig.

3. Kategorier af personoplysninger som behandles


Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger, som f.eks. navn, adresse, cpr. nr., e-mail vi modtager i forbindelse med anmodning, oprettelse eller administration af dine forsikringer samt skadebehandling. I tilfælde af personskade behandler vi evt. også følsomme oplysninger som helbredsoplysninger, Kilden til oplysningerne vil typisk være dig, på baggrund af dit samtykke eller fra offentligt tilgængelige registre.

4. Hvem der modtager personoplysningerne


Vi deler oplysninger om dig med:

 • Databehandlere som udfører salgs-, administration eller skadesarbejde for INSR eller ETU A/S. Vores databehandlere handler efter instruks.
 • Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

5. Overføres persondata til 3. land


Data overføres ikke til 3. land

6. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger


Vi opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe de kræves til opfyldelse af de saglige formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, herunder til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser og så længe, at det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.

7. Dine rettigheder


Som kunde har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

 1. Indsigt efter anmodning og berigtigelse af dine oplysninger
 2. Sletning efter anmodning.
 3. Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
 4. Mulighed for at trække dit samtykke tilbage.
 5. Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
 6. Som kunde har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
 7. Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;
  • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
  • Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller
  • Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
  • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation. Hvis du mener at INSR eller ETU behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted.

Du kan indgive en klage til Datatilsyn i Danmark på www.datatilsynet.dk

8. Automatiseret behandling


Data behandles ikke automatiseret.